AKU TERAPİ (Acupressure) nedir?

Acupressure’ın kökeni geleneksel Çin tıbbına dayanmaktadır. Binlerce yıl önce vücutta özel noktalar olduğu keşfedilmiş ve buna dayanarak Meridyen Teorisi üretilmiştir. Meridyen teorisine göre vücuttaki her organ belirli noktalar şeklinde bir hat oluşturur ve bu hatlardan enerji akışı sağlanır.

Batılı hekimler uzun yıllar akupunktur noktalarının varlığını reddetmişlerdir ancak yapılan uzun çalışmalar sonucunda modern anatomideki bazı kilit noktalar ile akupunktur noktalarının benzerlik gösterdiği görülmüştür. Bunun üzerine yapılan birçok araştırma sonucunda kanıta dayalı modern batı akupunktur teorisi üretilmiştir.

 

Aku Terapiakupunktur noktalarına yapılan uygulamaların genel adıdır. Bu uygulamalar akupunktur iğneleri ile yapılıyorsa Akupunktur, akupunktur noktalara basınç uygulaması şeklinde yapılıyorsa Acupressure olarak isimlendirilir.

Akupunktur noktalarını uyarmak sadece invaziv (iğne ile girişim) yöntemlerle sağlanmaz. Bu noktaları uyarmak iğnelemenin dışında basınç, masaj ya da akupunktur noktalarını uyarmaya özgü kalemlerle sağlanabilir.

Acupressure ile kas-iskelet sistemi ya da sinir sistemi problemine bağlı bir problem tedavi edilebildiği gibi visseral (iç organlar ile ilgili) bir problem de tedavi edilebilir. Omurganın iki yanından çıkan ve iç organlarımıza giden sinirlerin uyarılması ile hedef organa bağlı problemi çözüme kavuşturmayı amaçlar. Bunlara ek olarak metabolizmanın düzenlenmesini de sağlayan aku terapi, kilo kontrolü ve bağımlılıkların azaltılmasında bir terapi metodu olarak uygulanır.

Aku terapi ile çok yönlü bir tedavi protokolü çizmek mümkündür. Kas-iskelet sistemi ya da sinir sistemi problemine bağlı bir problem tedavi edilebildiği gibi visseral (iç organlar ile ilgili) bir problem de tedavi edilebilir. Omurganın iki yanından çıkan ve iç organlarımıza giden sinirlerin uyarılması ile hedef organa bağlı problemi çözüme kavuşturmayı amaçlar. Omurgada meydana gelen bir fıtıktan kaynaklı o omurganın içinden geçen sinir bir baskıya uğrayabilir ve uyarımını sağladığı motor ve duyu dalları yani kas kasılmasını ve derideki hissiyatı oluşturduğu dallar hassaslaşabilir. Aku terapi ile buna benzer bir problem de sinir segmentine bağlı yapılan uyarımlar ile tedavi edilebilir. Bunlara ek olarak metabolizmanın düzenlenmesini de sağlayan aku terapi, kilo kontrolü ve bağımlılıkların azaltılması konularında da bir tedavi metodu olarak uygulanabilir.

Aku terapi; integratif fizyoterapi uygulamaları içerisinde yer alan bir tedavi metodu olduğu için genellikle diğer tedavilere entegre bir şekilde uygulanır ancak bazı durumlarda tek başına da uygulanabilir. Seans sıklığı genellikle 3-4 günde bir olarak düzenlenir. Toplam seans sayısı ise uygulama nedenine göre değişiklik gösterir. Vücuda herhangi bir madde vermeden yapılan doğal bir tedavi metodu olduğu için örneğin kilo kontrolü gibi bir amaçla uygulanacaksa aylarca uygulanmasında bile hiçbir sakınca yoktur.